PROGRAM
REGISTRACIJA
PROGRAM
REGISTRACIJA

TESLINI INOVACIONI DANI – TID

16. – 18. 05. 2023. godine

Hotel Metropol, Beograd, Srbija

U organizaciji ELEKTROTEHNIČKOG INSTITUTA NIKOLA TESLA AD BEOGRAD i CIGRE Srbija

Sponzori: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije – Projekat akceleracije inovacija i podsticaja rasta preduzetništva(SAIGE), između Republike Srbije, Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svetske banke) i Evropske unije

Elektrotehnički institut Nikola Tesla Vas sa zadovoljstvom poziva na Tesline Inovacione Dane (TID), koji se održavaju kao početni događaj u godini u kojoj se obeležava 80 godina od smrti Nikole Tesle i uoči Dana Nikole Tesle 10. jula.

Teslini Inovacioni Dani će okupiti mnogobrojne kompanije, istraživače i laboratorije iz Evrope i sveta, kao i eminentne predavače.

TID će biti mesto razmene iskustava koja se se odnose na aktuelne teme i probleme energetike danas, a posebno u oblasti energetskih transformatora i materijala. Takođe, na samom događaju će biti predstavljeni najnoviji radovi iz oblasti izolacionih materijala i ulja energetskih transformatora, kao i najnovije metode ispitivanja.

Registracija je obavezna. Događaju mogu prisustvovati samo registrovani učesnici.

Organizatori događaja

Sponzori

Tehnički organizator