Предавач: Ахмед Гамил

Наслов предавања: “О алтернативним течностима у енергетским трансформаторима: одобрење и примена”

Компанија: Hitachi Energy

Кратка биографија:

Ахмед Гамил је дипломирао 2004. године на RWTH Aachen, Немачка (Технологија високог напона). Ахмед је раније радио на Универзитету у Ерлангену (FAU, EES) у научно-истраживачком тиму за развој система диференцијалне заштите пре него што се придружио SGBSMIT групи. Године 2010. придружио се SGB-у у Регенсбургу са циљем да изгради одељење за истраживање и развој са технолошке и управљачке тачке гледишта. Последњих година, као руководилац истраживања и развоја, допринео је различитим публикацијама у вези оптимизације дизајна трансформатора кроз побољшање губитака, буке, топлотних перформанси и диелектричног понашања енергетских трансформатора, укључујући различите примене алтернативних изолационих течности. Његово путовање у SGB-у завршава се у октобру 2022. да би започео нови у Hitachi Energy као „експерт за алтернативне течности“ од новембра 2022. Његов фокус је да побољша процедуру тестирања изолационих течности на старење и компатибилност и уведе смернице за примену у енергетским трансформаторима у условима околине (тј. хладне климе). Његов нови приступ геометријском одређивању просечног пораста температуре уља (Г-приступ) био је један од разлога за његову номинацију у „IEC Call for Experts”, као члана МТ 60076-2 за ревизију IEC 60076-2-2011. Ахмед је номинован за једног од аутора нове CIGRE Green Book forTransformer Life Management и изабран за председника радне групе за Insulation Liquid Thermal Class у IEEE C57.154.

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор