Предавач: Anabela Peixoto

Наслов предавања: “Гасирање изолационих уља – алат за процену стања трансформатора”

Компанија: EDP Labelec

Кратка биографија:

Anabela Peixoto је дипломирала хемијско инжењерство и има две постдипломске дипломе из менаџмента на Универзитету у Лисабону.

У EDP Labelec (енергетска компанија из Португала) ради од 1991. године, а од 2013. године је на челу Одељења за изолационе материјале.

Њена професионална делатност усмерена је на област праћења енергетских трансформатора кроз анализу уља и папира. Бави се активностима у CIGRE Д1 и А2 и IEC TC 10.

Кратак садржај предавања:

Гасирање изолационих уља – алат за процену стања трансформатора

Anabela Peixoto

EDP Labelec

Португалија

Енергетски трансформатори су најскупља и најкритичнија опрема у електричном систему.

Адекватна процена стања енергетског трансформатора представља неколико предности, између осталог у смислу повећане безбедности, смањења директних и индиректних трошкова, повећане поузданости.

Гасна хроматографија (eng. dissolved gas analysisDGA) је најпризнатија анализа за праћење стања трансформатора. У зависности од врсте анализираних гасова, њихове количине и релативне заступљености појединих гасова, може се закључити у каквом је стању трансформатор.

Међутим, нека уља, под термичким стресом, на температурама које се сматрају уобичајеним за нормалне радне услове, могу произвести гасове, због свог састава, који нису повезани са унутрашњим кваром трансформатора. Овај феномен се назива гасирање уља (eng. Stray gassing). Типични састав гасова, који настају при овом феномену, се састоји од водоника, метана и етана. С друге стране, ови гасови у одређеним концентрацијама такође могу настати у уљу као резултат термичких дефеката трансформатора на ниској температури (< 300 °C). Ова ситуација може довести до дијагностичких потешкоћа: када се ови појединачни гасови открију у концентрацијама изнад нормалних вредности за проучавану популацију трансформатора, да ли имамо квар трансформатора или гасирање уља?

У EDP Labelec, лабораторијска процедура испитивања гасирања, специфицирана за нова уља (IEC 60296), примењује се на уља у погону. У овој ситуацији упоређујемо гасове који су настали након дегазације и након термичког напрезања и поредимо са гасовима добијеним из трансформатора у погону. Ова метода помаже корисницима да разликују стварни квар трансформатора и гасирања услед термичко-оксидативног стреса.

Гасирање из уља, међутим, не значи да постоји проблем са уљем, нити неусаглашеност са спецификацијом уља нормалног квалитета (ограничења су утврђена само за уље високог квалитета). Иако ови проблеми могу збунити кориснике, могуће се смањити производњу типичних гасова повезаних са гасирањем (углавном етана) и препоручити методологија за ублажавање производње ових гасова.

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор