Предавач: Анали Ломбард

Наслов предавања: “Животни циклус изолационог уља: корисничко искуство”

Компанија: Eskom

Кратка биографија:

Анали Ломбард је започела своју каријеру 1981. године у Ескому, Јоханесбург, Јужноафричка Република. Магистрирала је примењене науке на Технолошком универзитету Преторија. Док ради у Ескомовом одсеку за примењену хемију, дипомира управљањем пројектима, развоју менаџера и управљање малим предузећима у Дамелину. Током раних 2000-их постала је менаџер Eskom Central Flow and Petroleum laboratories у Ескому и децентрализовала рутински посао у 14 подружница лабораторија у различитим великим јужноафричким градовима. Године 2010. унапређена је у корпоративног специјалисту за лабораторије Eskom Petroleum са фокусом на истраживање и развој технологије. Завршила је бројне сродне истраживачке пројекте, ауторка је неколико публикација о анализи уља и изолационог гаса и била је кључна у обезбеђивању првог постројења за тестирање PCB-а у Африци, као и низа стандарда и процедура. Тренутно је представник Јужне Африке у IEC TC 10 за електротехничке течности, као и у разним CIGRE комитетима и представник Ескома у Doble Engineering USA transformer oil committee.

Кратак садржај предавања:

Животни циклус изолационог уља: корисничко искуство
Анали Ломбард
Eskom Holdings (SOC)
Јужноафричка Република

Закон о електричној енергији, Закон 42 из 1922. године, дозволио је оснивање Комисије за снабдевање електричном енергијом (енг. Electricity Supply Commission – акроним Eskom) за коју је скраћеница Еском постала уобичајена. Еском је остао главна јужноафричка компанија у последњих 100 година. Еском је тако искусио еволуцију технологије трансформатора, изолационих материјала и помоћне електричне опреме. Напредак у технологији трансформатора током првих година првог века био је заснован више на искуству него на науци. Напредак, током другог века, је заснован на науци са применом ригорозних процедура контроле дизајна како би се осигурало да се иновативне промене правилно примењују. Ово, између осталог, укључује коришћење напредног компјутерског моделовања којим се успоставља извођење промене и предвиђају све последице модификација на трансформатору, за време теста или у раду.
Висока поузданост, уз ниже трошкове, са минималном количином материјала и смањењем величине, су главни захтеви. Фокус унутар ове индустрије такође је померен ка доприносу „зеленијих“ дистрибутивних мрежа електричне енергије. Други век, такође, има нагласак на коришћењу обновљивих и одрживих ресурса, са изолационим уљима добијеним од соје, репице и уљане репице. За Еском, ови усеви морају бити са тла Јужне Африке, чиме се доприноси локалној заједници кроз додатне активности пољопривреде и прерађивачке индустрије.
Изолационо уље има истакнуту улогу у електричној индустрији током година. Корист од мерења хемијских и физичких својстава уља су од виталног значаја за оптимизацију перформанси опреме и очекиваног животног века. Број анализа уља ескалирао је у последњих неколико деценија и бројне нове технике су уведене и усвојене за анализу уља, као што су испитивање производа деградације и контаминаната у уљу. Ови аналитички резултати су постали важне информације у управљању трансформаторима, програмима праћења стања, индикаторима топлоте постројења, проценама краја животног века и откривању кварова.
Ова презентација ће се фокусирати на примену технологије током пријема трансформатора, века трајања и одлагања изолационог уља кроз коришћење опреме као што су гасна хроматографија (Gas chromatography – GC), рендгенска флуоресценција (X-ray Fluorescence – XRF), Fourier Transform Infrared (FTIR), течна хроматографија (High Performance Liquid Chromatography – HPLC), Gas chromatography X Gas chromatography – Time of Flight Mass Spectrometry (GCXGC-TOFMS) и Quantitative Evaluation of Minerals Scanning Electron Microscopy (QEMSCAN). Биће приказане неке студије случаја, где су ове технологије коришћене да помогну у одређивању хемијских једињења присутних у уљу, а која су могла да допринесу и резултирају пропадањем електричне опреме, кваровима или отказом опреме.
Инжењери, научници и посебно хемичари настављају да се крећу по изузетно тешком терену поплочаном значајним изазовима. Ово су заиста узбудљива времена за инжењерске и научне организације, које морају играти водећу улогу у утицају на енергетски пејзаж наше планете.

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор