Предавач: Дејан Вуковић

Наслов предавања: “О алтернативним течностима у енергетским трансформаторима: одобрење и примена”

Компанија: Hitachi Energy

Кратка биографија:

Дејан Вуковић, мастер инжењер електротехнике, има 18 година искуства у истраживању и развоју енергетских трансформатора. Од 2012. године је део глобалног тима за истраживање и развој компаније Hitachi Energy (бивши АББ), која се налази у Бад Хонефу у Немачкој и тренутно у улози R&D Program Manager – Safe & Eco. Неке од стручних области којима се бави су правила дизајна диелектрика за енергетске трансформаторе, алтернативне изолационе течности и испитивања кварова. Активан је члан неколико IEC TC 10 и14 група и CIGRE A2 и Д1 радних група, као и VDE ETG и IEEE Transformers Committee. Аутор је бројних међународних публикација у часописима и конференцијама.

Кратак садржај предавања:

О алтернативним течностима у енергетским трансформаторима: одобрење и примена
Дејан Вуковић
Hitachi Energy
Немачка

Употреба минералног уља у технологији трансформатора је деценијама доказала поузданост перформанси у погледу две главне функције, диелектричне и расхладне. Са глобално повећаном свешћу о одрживости, постало је јасно да се технологија трансформатора може побољшати коришћењем материјала који се могу рециклирати и применом алтернативних течности, које су биоразградиве, рециклирајуће и еколошки безбедне.
Пре него што се почне са применом алтернативних течности у енергетским трансформаторима, било у постојећим јединицама или у новим, потребно је извршити одређена испитивања диелектричних, термичких и других својстава ових течности. Различити делови трансформатора могу имати различите захтеве за примену и то се мора одразити на својства течности. Често је потребно променити постојећа правила дизајна заснована на минералном уљу и усвојити нова. Пракса је показала да алтернативне изолационе течности често имају другачије диелектричне перформансе, тачније понашање приликом пражњења (иницијација и ширење) је другачије. Штавише, перформансе хлађења течности у комбинацији са пројектованим системом за хлађење морају бити проверене како би се обезбедило да нема прекорачења температуре вруће тачке намотаја и температуре уља горњег нивоа. Такође, током процеса производње, процес пуњења и само постројење за обраду уља, треба да се прилагоде за употребу новом течношћу.
Даље, постоје и друга испитивања која се односе на материјале и компоненте трансформатора у погледу рада трансформатора и њиховог очекиваног века трајања. Испитивање компатибилности и старења је добро регулисано међународним стандардима за минерална уља, док још увек не постоје јасне смернице када се користе алтернативне течности. Хемијске и физичке разлике, између минералног уља и алтернативних течности, довеле су до истраживања да ли је тренутно упутство за испитивање старења и компатибилности погодно за одобравање нове врсте течности за примену у трансформаторима.
Постоји јасна потреба да се даље развијају методе испитивања течности како би се покрили сви аспекти захтева трансформатора, имајући у виду и нека својства течности која нису била у фокусу примене минералних уља. Највећи изазов је време утрошено на проверу перформанси и доношење одлуке о примени, док тржиште стално добија нове течности које обећавају мањи утицај на животну средину. Овај допринос ставља фокус на овај изазов како да се стекну предности и избегну недостаци.

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор