Предавач: Fabio Scatiggio

Наслов предавања: “Минерално уље и естри: Механизми формирања гаса и критеријуми тумачења гасне хроматорграфије”

Компанија: A&A Fratelli Parodi, Италија

Кратка биографија:

Fabio Scatiggio је рођен у Венецији, Италија, 1957. године. Након што је дипломирао хемију, радио је у ENEL-у, а затим у Terna Rete Italia као менаџер хемијске лабораторије. Тренутно је у A&A Fratelli Parodi, као виши саветник за течности за електричне примене. Он је председник TC 10 (течности за електротехничку примену) Италијанског електротехничког комитета (eng. Italian Electrotechnical Committee CEI). Члан је многих IEC TC 10 радних група и сазива ПТ62975 (природни естри у употреби). Такође је пуноправни члан CIGRE SC-A2 (transformers) и SC-D1 (emerging materials) и председавајући JWG D1/A2.77 (liquid test on electrical equipment). Такође је старији члан и аутор рецензијa за IEEE и члан ASTM D27 комитета. Г. Scatiggio је објавио многе научне радове са фокусом на дијагностику трансформатора помоћу гасне хроматографије (DGA), на проблеме у вези са присуством корозивног сумпора у уљу, на индексе здравља трансформатора, на природне изолационе естре, на нове оптичке сензоре за он-лине праћење, на технике деконтаминације ПЦБ-а, итд. Г. Scatiggio је добио „IEC Award 1906” 2008. године и добио је титулу „Истакнутог члана CIGRE” 2012. године.

Кратак садржај предавања:

Минерално уље и естри: Механизми формирања гаса и критеријуми тумачења гасне хроматорграфије

Fabio Scatiggio

A&A Fratelli Parodi

Италија

Течни диелектрик, у интеракцији са чврстом изолацијом, примењује се у енергетским трансформаторима од почетка развоја електроиндустрије. Први индукциони намотаји, примитивни трансформатори, индустријски трансформатори, произведени 1884. године, били су сувог типа. Elihu Thompson је патентирао употребу минералног уља 1887. године, али је тек 1891. минерално уље из сирове нафте експериментално коришћено у изолацији трофазних трансформатора.

Данас, иако још увек постоје сектори у којима је примена сувих трансформатора преовлађујућа, велика већина електричне опреме је уроњена у изолационе течности.

У новије време, неке друге течности су доступне као алтернатива минералном уљу. Природни и синтетички естри, само да поменемо оне најпопуларније и примењене, привукли су пажњу тржишта електричне енергије због неких иновативних својстава непознатих минералним уљима, као што су: висока тачка паљења, која смањује ризик од пожара, потпуна биоразградљивост која драстично смањује контаминацију животне средине у случају цурења, висока растворљивост воде која продужава животни век трансформатора и одрживост са великом уштедом CO2 јер је извор природан (биљни).

Као што је добро познато, енергетски трансформатор је нека врста црне кутије недоступне током погона, јер неки електрични тестови захтевају излазак трансформатора из погона.

У сваком случају, упркос главној намени изолационих течности (диелектрична изолација и расипање топлоте које настаје услед губитака приликом оптерећења и празног хода), додатно, изолациона течност делује као носилац информација. Нуспроизводи настали деградацијом чврстих и течних изолационих материјала су гасовити, течни и чврсти и ако се њихова концентрација измери то доводи до идентификације стања трансформатора.

Другим речима, изолациони флуид је за трансформатор оно што је крв за људско тело, а анализа раствореног гаса (DGA) је неоспорно најпрецизнија техника за процену стања трансформатора.

Сада је лако закључити колико је важно тачно познавати механизам формирања гаса различитих течности да би се правилно применили постојећи критеријуми DGA интерпретације.

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор