Предавач: Јелена Јанковић

Наслов предавања: “Унапређене методе испитивања уља за процену ризика од корозивног сумпора и иновативна технологија за смањење ризика ЕТ и продужење животног века”

Компанија: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АД Београд, Србија

Кратка биографија:

Јелена Јанковић, дипл. инж. техн, запослена је у Електротехничком институту Никола Тесла од 2009. године. Ради у специјализованој лабораторији за испитивање минералних изолационих уља и папира, као виши стручни сарадник и заменик руководиоца специјализоване лабораторије. Главна област експертизе је испитивање изолационих уља и папира, дијагностика стања енергетских трансформатора и истраживачки рад на развоју поступака рерафинације и регенерације уља у циљу уклањања корозивних једињења сумпора и продуката старења из уља. Један је од аутора националног регистрованог патента 2019 године, за уклањање сумпорних једињења корозивних према сребру из минералних трансформаторских уља. Јелена Јанковић је члан IEC TC 10 МТ 43 за ревизију стандарда IEC 60666 – детекција и одређивање специфичних адитива у минералним изолационим уљима. Члан је националног комитета CIGRE SC А2 – Трансформатори и члан радне групе Комисије за стандарде  КС Н010 – Флуиди за примену у електротехници, Института за стандардизацију Србије. Тренутно похађа докторске студије на Технолошко-металуршком факултету, Универзитета у Београду.

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор