Организатор догађаја:

Електротехнички институт „Никола Тесла“ Београд, Косте Главинића 8а

Лабораторија за испитивање изолационих уља и папира

мејл. branka.djuric@ieent.org

тел. 011/3952 – 068

факс. 011/3952 – 072

сајт. www.ieent.org


Технички организатор:

Kongresniturizam.com®

BS EVENTS doo

Event Management Company

Office:

Vitanovacka 18 | 11000 Belgrade, Serbia

P: +381 11 4099 343 | M: +381 63 286 363

@: mirjana@kongresniturizam.com

W: www.kongresniturizam.com