Предавач: Letizia De Maria

Наслов предавања: “Коришћење плазмонских сензора заснованих на оптичким влакнима за брзу анализу изолационих уља енергетских трансформатора”

Компанија: RSE, IT

Кратка биографија:

Letizia De Maria, диплома мастер инжењера за физику на Универзитету у Милану, Италија, 1985. Започела је своје активности у CISE S.p.A, Милано, на истраживању и развоју кохерентних оптичких сензора и спектроскопских техника за индустријску примену. Она је виши истраживач у RSE Research on Energetic System S.p.A, Transmission and Distribution Technologies Department. Њено главно истраживање је фокусирано на иновативне оптичке сензоре за праћење електричне опреме преносне и дистрибутивне мреже. Ауторка је радова у међународним часописима и зборника на међународним конференцијама. Године 2015. придружила се Националном електротехничком комитету (ТЦ10) на тему „Флуиди за електротехничке примене“. Од 2017. године је члан Председничког савета, Италијанског друштва за оптику и фотонику (eng. Presidential Council, Italian Society for Optics and Photonics -SIOF).

Кратак садржај предавања:

Коришћење плазмонских сензора заснованих на оптичким влакнима за брзу анализу изолационих уља енергетских трансформатора

Letizia De Maria

RSE

Италија

Сензори са оптичким влакнима нуде решење за праћење критичних параметара у енергетским трансформаторима јер могу безбедно да раде у електричној опреми. Површинска плазмонска резонанца (eng. Surface Plasmon Resonance – SPR) се широко користи као основни принцип детекције сензора за различите области примене, као што су био- и хемијски осетљивост. Имплементација у оптичка влакна чини даљински SPR једноставним и погодним за примену у присуству високих електромагнетних сметњи, што је случај код енергетских трансформатора. У овом раду дајемо преглед главних резултата RSE у примени оптичког сензора на бази синтетичког рецептора за детекцију, у уљној матрици, маркера деградације изолационог система папир-уље у трансформаторима пуњеним уљем.

Организатор догађаја

Спонзори

Технички организатор