Дејан Вуковић

 
О алтернативним течностима у енергетским трансформаторима: одобрење и примена
Компанија: Hitachi Energy

Ахмед Гамил

 
О алтернативним течностима у енергетским трансформаторима: одобрење и примена
Компанија: Hitachi Energy

Анали Ломбард

 
Животни циклус изолационог уља: корисничко искуство
Компанија: Eskom
Проф. др Зоран Радаковић
Напредни термички дизајн трансформатора и термичко моделовање у раду трансформаторске мреже
Факултет: Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

Anabela Peixoto

 
Гасирање изолационих уља – алат за процену стања трансформатора
Компанија: EDP Labelec

др Јелена Поноћко

 
Једнакост и разноликост у енергетици
Компанија: Scottish Power Energy Networks, UK

др Shanika Matharge

 
Развијање алгоритама за процену животног века трансформатора: да ли је то процес заснован на математици или физици
Универзитет: Exeter University, УК
Letizia De Maria
Коришћење плазмонских сензора заснованих на оптичким влакнима за брзу анализу изолационих уља енергетских трансформатора
Компанија: RSE, IT

др Јелена Лукић

 
Унапређене методе испитивања уља за процену ризика од корозивног сумпора и иновативна технологија за смањење ризика ЕТ и продужење животног века
Компанија: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АД Београд, Србија

Јелена Јанковић

 
Унапређене методе испитивања уља за процену ризика од корозивног сумпора и иновативна технологија за смањење ризика ЕТ и продужење животног века
Компанија: ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ИНСТИТУТ НИКОЛА ТЕСЛА АД Београд, Србија

др Qiang Liu

 
Феномен диелектричног пробоја конвенционалних и „нових“ трансформаторских течности
Универзитет: Универзитет у Манчестеру, УК
Fabio Scatiggio
Минерално уље и естри: Механизми формирања гаса и критеријуми тумачења гасне хроматорграфије
Компанија: A&A Fratelli Parodi, Италија

Gérard Mortha

 
Целулозни материјали и нове технике испитивања – HPSEC одређивање молекулске масе целулозе
Универзитет: Grenoble-INP, LGP2 Laboratory, University of Grenoble-Alpes (UGA), Француска

Књига сажетака

Организатори догађаја

Спонзори

Технички организатор